Telč

Region Renesance

První historická zpráva o Telči pochází z roku 1315, kdy král Jan Lucemburský dal do zástavy královské město Telč za 1 100 pražských grošů Janovi z Wartenberku se všemi vesnicemi patřícími k telčskému panství. Z vlastního životopisu Karla IV. Vita Caroli se dovídáme, že na přelomu let 1333 a 1334 vykoupil Karel IV. zastavené královské hrady na Moravě, mimo jiných i Telči. Svého rozkvětu se Telč dočkala za vlády pánů z Hradce, kteří Telč získali roku 1339. Přestavba telčského zámku i domů na náměstí začala za Zachariáše z Hradce (1526 – 1589 ) , jehož úspěšná hospodářská činnosti na telčském panství mu zajistila prostředky pro umělecký a zvláště architektonický rozvoj města. Dokončil renesanční přestavby i přístavby zámku včetně vzácných interiérů i mobiliáře, zahájil přestavbu telčského náměstí, na němž panští úředníci a stavitelé postavili domy s prvními renesančními štíty, jejichž krása přispěla podstatnou měrou k tomu, že se Telč stala na konci 20. století významným městem zapsaným do Seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Telč, nazývaná „ jezerní růže“, neboť město je obklopeno četnými rybníky, nabízí svým návštěvníkům překrásný renesanční zámek, renesanční domy na náměstí, zbytky zachovalých hradeb, kostely, zámecký park i krásné okolí. Město poskytuje dobré ubytování i stravování i dobře značené cesty pro pěší turistiku i cyklostezky, pro náročné turisty je vybudována i jezdecká stezka Lichtenberk – Telč. Na rakouském území je její délka 58 km, na českém 60 km.
Zdaleka vítá návštěvníky Telčska nejvyšší vrchol Českomoravské vysočiny Javořice (837 m. n. m.) a hrad Roštejn, jehož věž uprostřed lesů je zdaleka viditelná. Za návštěvu stojí také 700 let stará lípa v Práskolesích i zřícenina hradu Štamberka. Nedaleko od Štamberka je lom Mrákotín, kde v roce 1923 byl vylomen monolit, který zdobí 3. nádvoří Pražského hradu.
Krajina Telčska nabízí návštěvníkům hluboké lesy, četné rybníky, stromořadí i aleje starých stromů, mnohé přírodní rezervace a biocentra se vzácnými rostlinami i živočichy. Je to přírodní oáza nabízející v dnešním světě shonu a stresu klid a pohodu.

text Mgr. František Bukvaj

krajina

...

krajina

...

krajina

...

krajina

 

krajina

Hasičský dům

 


Mikroregion Telčsko, Nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, tel.: +420 567 223 235, E-mail: Region Renesance