Vítejte v Regionu Renesance

Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.

Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.

Mysl pozvedne vitalita památné lípy v Praskolesích, majestátní klid vznešených barokních kostelů v Nové Říši a Gerasu nebo chvíle tichého úžasu nad třešťskými betlémy.

Najdete zde i dávná řemesla. Místní tvůrci přeměňují kov, dřevo, hlínu i kámen v užitek a krásu.

Chvíle aktivního odpočinku můžete strávit na golfovém hřišti nedaleko Telče nebo v rakouském Drosendorfu, kde na Vás navíc čeká idylické koupání v řece Dyji a stejně jako v Bohuslavicích i jízda na koni.

Prožijte svou renesanci!

Telč

...

Telč

...

Telč

...

Telč

...


Mikroregion Telčsko, Nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, tel.: +420 567 223 235, E-mail: Region Renesance